Τα σκάφη μας ακολουθώντας τα πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής, αλλά και με εμπιστοσύνης στους ειδικούς διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των πληρωμάτων μάς.